Köfri barn- och ungdomspsykiatri

Vi vill ha en köfri barnpsykiatri.

Miljöpartiet vill

  • Barn och unga i behov av ungdomspsykiatri ska få hjälp snabbt.
  • Vi vill ha en köfri barnpsykiatri.
  • Fokusera på barnens utredningar och minska på administrationen.
  • Stärka samverkan och kunskapsöverföringen med elevhälsan och skolhälsovården.

Vi vill att ungdomarna i vårt län som är i behov av ungdomspsykiatri ska få hjälp snabbt. Därför vill vi minska ner på administration och se till att man utvecklar kontakten med barnen så att de snabbt får de utredningar och det stöd som de behöver för att de ska må bra. Vi vill ha en köfri barnpsykiatri. Region Kronoberg ska ta på sig uppdraget att stärka samverkan och kunskapsöverföringen med elevhälsan och skolhälsovården.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: