Kungälv

Vår vision för det goda livet i Kungälv innefattar blomstrande lokalsamhällen med väl utbyggd service, trygga skolor samt en politik som tar hänsyn till naturen.

Besök oss på Facebook.

Vill du engagera dig i den gröna rörelsen? Bli medlem!

Kom med du också!
Våra prioriteringar

Hållbart samhälle.

Vi vill skapa förutsättningar för ett gott vardagsliv för medborgarna, och minska beroendet av vardagsresor med bil.

Klimat och Miljö.

Vi vill få en tydligare miljöprofil i Kungälv med fokus på miljömålen och miljöomställningen.

Byggande och boende.

När det gäller samhällsbyggnadsfrågor behövs ett samlat grepp och en tydligare målstyrning med miljöfokus.

Barn och skola.

Alla barn ska må bra i sin barnomsorg eller skola. Den som behöver särskilt stöd ska få det tidigt under skolgången.

Fritid och hälsa.

Vi vill att Kungälv ska erbjuda möjligheter till ett aktivt liv med grönområden, näridrottsplatser, rekreationsplatser och ett stort antal fritidsaktiviteter. Vi vill också gynna ett friskare Kungälv genom att förbättra villkoren för kommunens personal, de förtjänar större uppmärksamhet och en bättre arbetssituation. De anställdas kompetens måste tas tillvara på ett bättre sätt.

Samarbete.

Vi vill verka för ett ökat samarbete utan blockgränser för att nå konkreta resultat i sakfrågorna.

Miljöpartiet Kungälv

Kontakt