Sunt kommunalt byggande

När det gäller samhällsbyggnadsfrågor behövs ett samlat grepp och en tydligare målstyrning med miljöfokus.

Miljöpartiet vill

  • att ökad användning av förnyelsebar energi blir ett krav vid nybyggnation av kommunala byggnader (t.ex. solceller på tak)
  • att arbetet upphandlas med höga krav på avtalsenliga löner och miljövänliga metoder (som passivhus, gröna tak och mycket trämaterial).

Kommunen ska bygga energismart och med höga krav på avtalsenliga löner. För både människors och naturens skull.