Blomstrande lokalsamhällen

Vi vill skapa förutsättningar för ett gott vardagsliv för medborgarna, och minska beroendet av vardagsresor med bil.

Varje mindre ort (Kode, Marstrand, Kärna och Diseröd) ska ha tillgång till äldreboende, servicebutiker, vårdcentral, skola och förskola, samt bra bussförbindelser. Vi vill också främja småskalighet och småföretagande, bl.a. genom att använda oss av närproducerad mat och lokala tjänster. 

Decentralisera, så lokalsamhällena blir livskraftiga och attraktiva!