Miljö

Vi vill få en tydligare miljöprofil i Kungälv med fokus på miljömålen och miljöomställningen.

Miljöpartiet vill

  • att samtliga politiska beslut i Kungälv ska ta hänsyn till miljö-aspekterna
  • att den brukbara åkermarken bevaras och ängarna hållas öppna
  • att våra stränder skyddas från byggande, så att kusten hålls tillgänglig för alla

Vi vill värna den fantastiska naturen i Kungälv! Skogar, ängar och salta klippstränder.