Skolan

Vi vill se fler vuxna per elev i klasserna.

Skolan måste förändras så barn, ungdomar och vuxna bättre kan tillägna sig fakta, förståelse, färdigheter och förtrogenheter. Därför behövs mer tid i skolan för mötet mellan lärare och elever och mindre tid för byråkrati.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: