Kungsör

Lyssna

I Kungsörs kommun handlar vårt arbete just nu om att få så stark miljöpolitisk vinkel som möjligt på de beslut som tas. Det kan vara svårt i en liten och ganska fattig kommun.Just nu har vi ändå många intressanta projekt pågång bland annat arbetet runt den nya skola är planerad i Kungsör. Vi är med och påverkar hur detta ska se ut.

Det finns alltid plats för fler att engagera sig. Både i politiska frågor, inom organisationen och med arbetet att informera om vad vi gör.

Politiskt har vi har bland annat lagt en motion om Bättre mat i Förskola och skola, och vi arbetar med en motion för samåkningslösningar i kommunen. Vi försöker också arbeta för bättre kollektivtrafik på orten.

Vi träffas varje månad. Då är alla våra medlemmar välkomna. Här har vi möjlighet att tillsammans planera framtida projekt. Se gärna mer om vad vi gör just nu på vår medlemsweb

Miljöpartiet de gröna Kungsör

Kontakt