Därför ska laholmarna rösta på oss

Lyssna

Snart är det val och många funderar på vilket parti de ska rösta på och varför. Vi i Miljöpartiet de gröna i Laholm ska här försöka förklara varför en röst på oss är en god investering för dig och kommande generationer.

Vi anser att hållbarhetsfrågorna är viktiga och då inte minst klimat-och miljöfrågorna som är vår tids viktigaste globala och kommunala utmaning. För oss hänger nämligen allt ihop, stort som smått, och vi är stolta över att vara en del av den växande globala gröna rörelsen som internationellt kämpar för minskade utsläpp av klimatgaser, förändrar fiskepolitiken och kemikalielagstiftningen på EU-nivå. Nationellt, regionalt och lokalt i Laholm drivs en opinion som driver på för fler beslut i hållbar riktning.

Hållbarhetsfrågorna handlar om att skapa ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart samhälle för oss och kommande generationer. Viktiga frågor för Laholm blir då att vi behöver ett mer långsiktigt grönt perspektiv på exempelvis investeringar och driftskostnader, bli klimatsmartare, värna biologisk mångfald och avveckla användning av gifter. För att hållbarheten ska bli komplett måste även den sociala dimensionen vara med, alltså alla vi människor behöver må bra, tillåtas bli delaktiga, ha kul och möjligheter att umgås och utvecklas.

Vi vill därför bland annat att kommunen ska anta utmaningen ”Ekokommun topp 10” vilket innebär att kommunen ska bli mycket tydligare i sina miljömål. Satsa på långsiktig hållbar grön utveckling med förnybar energi och energieffektivisering samt utbyta goda idéer med näringslivet.

Miljöpartiet i Laholm vill bevara god odlingsmark, öka andelen ekologisk mat i de offentliga köken till minst 50 %, helst producerad av de lokala bönderna. Satsa på tillagningskök i all kommunal verksamhet och inom hemtjänsten ge möjlighet till matlagning i hemmiljö. Hela Laholms kommun ska leva, satsa mer på tillgänglig kollektivtrafik och fler sammanlänkande cykelbanor som i sin tur gynnar Ekoturismen. På den långa fina sandstranden vill vi minimera motorburen trafik.

Inom förskola och skola vill vi prioritera fler vuxna i skolan och stärka upp elevhälsan som kan vara en del i det förebyggande hälsofrämjande arbetet. Resurser till skolan ska ges efter elevens behov. Inrätta en vikariepool med vissa administrativa arbetsuppgifter. Familjecentralen med Öppna förskolan mm. är en viktig förebyggande verksamhet och ska vara kvar, likaså fritidsgårdarna.

Kulturen har en stor betydelse för alla åldrar. Ett starkt kulturliv lockar nya invånare.  Kulturskolan måste vara tillgänglig för alla och bibliotekens service i hela kommunen.

I ett socialt hållbart samhälle måste alla vara delaktiga och våra äldre invånare ska ges möjligheten till boende i alla tätorter. MP vill utveckla demensvården och den planerade hemsjukvården i ett samarbete med Region Halland för att inga boende/patienter ska hamna mellan stolarna.

Vill du också att de mjuka frågorna ska få mer fokus så ge MP din röst i höstens val.

 

Eva Ericsson

1:a-namn på MP Laholms kommunlista

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: