Mer lösningsmedel ingen lösning för Landskrona

Vår debattartikel angående ansökan om ökade miljöfarliga utsläpp! Där vi ifrågasätter bristen på långsiktigt perspektiv och ställer oss frågande kring; vilken framtid är det vi vill skapa för Landskrona?

Miljöpartiet vill

  • värna om Landskronas luftkvalitet.
  • att kommunen begränsar utsläppsmängden till maximalt 80ton/år.

 

På plakatet står det ”Stoppa vansinnet!”. Ett par hundra personer har samlats på torget i staden. Anledningen är vindkraftsföretaget EWPs flytt till staden, och utsläppen på 20 ton VOC per år.
Demonstrationen ägde rum för några år sedan, i Ystad. Nu står det klart att EWP istället vill flytta till Landskrona och OHI. I Landskrona räcker dock inte 20 ton VOC-utsläpp eftersom även ökade
varvsarbeten ingår, därför ansöker man om utsläpp på 250 ton/år.

Miljöförvaltningen i Landskrona förberedde ett välgrundat förslag till yttrande, utgående från miljöbalken och de lagstadgade riktvärden som gäller miljöfarlig verksamhet. Miljönämnden och kommunstyrelsen i staden valde dock en annan linje. Miljöpartiet reserverade sig som enda parti, vid båda tillfällena.

Yrkandet som ligger på bordet skiljer sig markant från miljöförvaltningens förslag. Bland annat menar man att 180 ton/år är mer rimligt än expertisens föreslagna 60 ton/år. 180 ton/år är nio
gånger högre än Ystadbornas smärtgräns!

Var går Landskronas smärtgräns?
I visionsarbetet för Landskrona ges en framtida bild av varvsudden och stadskärnan: ett attraktivt område med handel, bostäder, serviceinrättningar samt en ”stadsintegrerad grön produktion utan utsläpp”.

Landskrona som regional inflyttningsort står och faller med sin attraktiva stadsmiljö, med ren luft och närhet till havet. De arbetstillfällen som eventuellt kommer Landskronaborna till godo måste ovillkorligen ställas i förhållande till de ekologiska och ekonomiska risker som ”stadsintegrerade” miljöfarliga utsläpp innebär. Är Miljöpartiet verkligen det enda parti som tänker långsiktigt? Vad är vår stad värd - och vilka framtida värden vill vi skapa?

Miljöpartiet i Landskrona genom
Björn Nilsson och Karina Persson (ordf.)

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: