Valprogram för Miljöpartiet i Landskrona

Vår ideologiska grundsyn: Solidaritet med djur, natur och det ekologiska systemet. Solidaritet med kommande generationer. Solidaritet med världens alla människor.

 

Reformer måste alltid bygga på samarbete och på ansvar för såväl ekonomi som miljö. Vi vill modernisera Landskrona tillsammans med dig!

 

Jobb och näringsliv

Vi vill:

 •  Att det ska vara enkelt att starta och driva företag i Landskrona där fler arbetstillfällen skapas.
 • Samarbeta med näringslivet för att ge unga en tydlig bild av vad olika jobb innebär och inom vilka yrken det råder brist på arbetskraft.
 •  Att alla i gymnasieåldern får möjlighet till sommarjobb.

 

Skola och utbildning

Vi vill:

 •  Värdera lärare som ett av våra viktigaste yrken. Lärarna ska ha rätt till högre lön, bra arbetsmiljö och kontinuerlig kompetensutveckling.
 •  Investera i förskolan och fritidshemmen, förbättra arbetsmiljön för förskolelärare genom att minska barngrupperna.
 •  Att alla elever varje dag ska ha tid till motion och rörelse. Lära barn att äta hälsosamt och vikten av att röra på sig för att må bra.
 • Skapa ett innovationscentrum där unga kan få testa på att jobba med modern teknik på ett kreativt och roligt sätt.
 • Bryta skolsegregationen. Det ska inte finnas bra och dåliga skolor i Landskrona alla skolor ska vara bra.

Jämlikhet, integration och trygghet

Vi vill:

 •  Att Landskrona Stad tar fram en Nollvision för våld i nära relationer.
 • Göra en riktad lönesatsning på de, ofta kvinnodominerade, yrkesgrupper inom stadens verksamhet som har lägst löner.
 • Att trygghetsarbetet även utvecklas i samarbete med civilsamhället.
 • Verka för att asylsökande får tillgång till SFI från dag ett.

 

Klimatfrågan är en av mänsklighetens största utmaningar. Vårt Landskrona ska vara en attraktiv stad där vi genom att gå före öppnar för innovation och utveckling.

 

Klimat och miljö

Vi vill:

 • Göra klimatinvesteringar för nya jobb. Investeringar i förnybar energi, nya klimatsmarta stadsdelar och rusta vårt Landskrona för klimatförändringar.
 • Bevara och utveckla våra fina grönområden och parker.
 • Stärka miljö- och klimatarbetet i kommunen med tydliga mål och genomförande av dessa.
 • Göra det enklare att cykla och gå i Landskrona.
 •  Att kommunen sätter upp och säkrar behovet av laddstolpar för elfordon på startegiska platser.
 • Öka andelen klimatsmart och ekologisk mat.
 • Sätta upp solceller på kommunala byggnader.
 • Minska utsläppen av mikroplaster till naturen.
 •  Att traditionella fyrverkerier ersätts av laserfyrverkerier.

 

Vård och omsorg

Vi vill:

 • Att omsorgen genomsyras av ett gott bemötande, god kvalitet och trygghet.
 • Att hemsjukvården ska vara kunskapsstyrd, hälsofrämjande, patientsäker och personcentrerad.
 • Att olika typer av boenden, som möter våra medborgares behov, kan erbjudas.

Kultur och fritid

Vi vill:

 • Ha ett jämställdhets- och folkhälsoperspektiv i tilldelning av föreningsbidrag.
 • Utveckla möjligheterna till spontanidrott.
 • Bygga ett modernt kallbadhus.

 

Miljöpartiet har aktivt medverkat till att:

 

- En struktur- och klimatfond med 300 miljoner kronor till kortsiktiga och långsiktiga åtgärder inom klimatområdet i Landskrona.

- Till årsskiftet 2018/2019 kommer all busstrafik att drivas med el.

- Miljömålet 50 procent kravmärkt i kommunala verksamheter.

- Arbetat aktivt för att överta tillsynen över våra stora industrier från länsstyrelsen.

- Köpt delar av Saxtorpskogen och omvandlat det till ett fantastiskt friluftsområde.

- Handlingsplan för att klimatsäkra Landskrona.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: