Lättläst: Miljöpartiets valmanifest — Klimatet kan inte vänta

Lyssna

 

Just nu har vi människor ett stort problem.
Miljön och klimatet håller på att förstöras.

Alla på hela jorden märker
att klimatet blir sämre.
Till exempel blir det varmare överallt.
Och det blir fler stormar och översvämningar.
Det gör att många människor
måste flytta från sina hem.
Och det blir svårare för oss att odla mat.

Det märks också i naturen.
Haven blir varmare
och då dör många fiskar.
Och många djur skadas
när det blir översvämningar.

Det är människor
som har förstört miljön och klimatet.
Människor hugger till exempel ner
för mycket skog.
Och människor släpper ut
farliga gaser i naturen.

Därför är det också vi människor
som måste rädda miljön och klimatet.
Miljöpartiet tycker att rädda klimatet
är det allra viktigaste.

I september är det val.
Om Miljöpartiet får många röster då

får vi vara med och bestämma i Sverige.
I den här texten berättar vi
vad vi vill göra
om vi får vara med och bestämma.

Vi har delat in texten i fyra delar:

1.      En bra värld

2.      Ett rättvist Sverige

3.      Ett modernt Sverige

4.      Ett miljövänligt Sverige

Varje del har 25 punkter
som berättar vad vi vill göra.

1.    En bra värld

Miljöpartiet vill skapa en värld
som är bra för både människor och naturen.
Människor kan bara ha det bra
om naturen mår bra.

För att må bra
måste vi också ha en rättvis värld.
Det måste vara rättvist i alla länder.

Sverige måste försöka skapa
den här nya och bättre världen.
Men vi måste samarbeta med andra länder.
Tillsammans kan vi skapa en bra värld.

För att få en bättre värld
måste vi ändra många saker.
De här sakerna vill Miljöpartiet ändra:

Sverige ska visa vägen

 1. Sverige och alla andra länder
  ska sluta gräva efter kol och olja.

Av kol och olja gör vi el och energi.
Men att göra energi av kol och olja
skapar mycket koldioxid.
Koldioxid är en gas
som är väldigt dålig för klimatet.

 1. Det ska bli dyrare och svårare
  att använda kol och olja i EU.

EU är ett samarbete
mellan länder i Europa.
I EU arbetar länderna tillsammans
för att länderna i EU ska ha det bra.

 1. Sverige ska inte satsa pengar
  på företag som använder kol och olja.

   
 2. Sverige ska skydda isen på Arktis.

Klimatet håller på att bli varmare.
Då smälter de stora isarna på Nordpolen.
Nordpolen heter också Arktis.
När de stora isarna smälter
blir det fler översvämningar.

 1. Sverige ska forska mer
  om hur vi kan få bort
  dåliga gaser från luften.

Vi människor har släppt ut
mycket dåliga gaser i luften.
Det är dåligt för klimatet.
Därför måste vi försöka
få bort de dåliga gaserna.

Djur och natur ska må bra

 1. Sverige ska förbjuda djurförsök.

Djurförsök är när människor testar
till exempel medicin på djur.
Men medicinen kan vara dålig
och skada djuren.
Det är inte snällt mot djuren.

 1. Alla länder ska fiska på ett bättre sätt.

Just nu fiskar många i världen
på ett dåligt sätt.
Vi fiskar så att fisken tar slut.
Och vi förstör haven när vi fiskar.

 1. Sverige ska skydda skogarna i Europa
  och djuren som bor där.

Vi människor hugger ner mycket skog.
Det skadar djuren som bor där.
Och djuren är viktiga
för att naturen ska må bra.

 1.  Alla länder ska odla mer ekologiskt.

Ekologiskt betyder att odla utan gifter.
Gifter är dåligt för miljön.
Därför måste alla i hela världen
försöka odla mer ekologiskt.

 1. Det ska vara ett brott
  när ett land eller företag
  förstör miljön
  .
   
 2. Kommuner och myndigheter i Sverige
  ska köpa saker som är bra för miljön.

Kommuner och myndigheter sköter
många viktiga saker i samhället.
De sköter till exempel skola och sjukhus.
För att sköta allt det
behöver de köpa många olika saker.
Då är det viktigt att
kommuner och myndigheter
köper saker som är bra för miljön.

Alla människor ska ha det lika bra

 1. Alla ska få bestämma
  över sin egen kropp.

Allas kroppar är bara deras egna.
Ingen ska få säga till någon
vad den ska göra med sin kropp.

 1. Sverige ska samarbeta med andra länder
  för att få en bra värld för kvinnor.

Just nu är världen orättvis.
Kvinnor har det ofta sämre än män.
Det är så i Sverige och alla andra länder.

Därför måste vi samarbeta
för att få en bättre värld för kvinnor.

 1. Sverige ska hjälpa HBTQ-personer.

HBTQ-personer är
flera olika sorters personer.
Det är bland annat personer
som älskar personer av samma kön.
Det är också personer som är
ett annat kön än vad andra tror.

 1. Sverige ska skapa en ny myndighet
  som arbetar med mänskliga rättigheter.

Mänskliga rättigheter är sådant
som alla människor har rätt till.
Det är till exempel rätten att säga vad vi vill
och rätten att känna sig trygg.

 1. Sverige ska skydda urfolks rättigheter.

Urfolk är människor som bodde i ett land
innan landet skapades.
Ett urfolk som bor i Sverige är samer.
Förr behandlade Sverige samerna dåligt.
Därför är det viktigt
att skydda deras rättigheter nu.

Alla länder ska ha det lika bra

 1. Varje år ska Sverige använda mycket pengar
  för att hjälpa andra länder.

En del länder har lite pengar.
Sverige har mycket pengar.
Därför borde vi hjälpa andra länder
som har lite pengar.

 1. Handel mellan länder
  ska vara rättvis och bra för miljön.

Handel är när länder
köper saker av varandra.

Handel är ofta dåligt för miljön.
Därför är det viktigt
att vi försöker göra handeln bättre.

 1. Det ska vara demokrati
  i alla länder i EU.

Demokrati betyder att
alla människor i ett land
får vara med och bestämma i landet.

 1. Sverige ska försöka stoppa
  rasism i världen.

Rasism betyder att
en del människor behandlas dåligt
på grund av sin hudfärg eller var de kommer från.
Det är fel och orättvist.

Det ska vara fred i världen

 1. Sverige ska arbeta för fred i världen.
   
 2. Sverige ska sluta sälja vapen
  till länder där det är krig
  .
   
 3. Sverige ska inte gå med i Nato.

Nato är en organisation för länder.
Länderna i Nato lovar att
hjälpa varandra om det blir krig.
Länderna som är med i Nato
måste skaffa fler vapen.
Men Miljöpartiet vill inte ha mer vapen.

 1. Sverige ska kunna skydda sig
  om något hemskt händer.

I Sverige har det inte varit krig på länge.
Men nu för tiden finns det andra problem.
Till exempel kan det bli översvämningar.
Det måste Sverige kunna skydda sig mot.

 1. Fler människor ska få komma
  från andra länder till Europa.

I en del länder är det krig.
Då måste människorna där
fly till ett annat land.
Om en person måste fly
ska den kunna komma till Europa.
Men just nu är det väldigt svårt
eftersom Europa har byggt murar.

2. Ett rättvist Sverige

Sverige måste vara bra och rättvist för alla.
Alla människor som bor i Sverige
måste kunna känna sig trygga.
Även om du inte är som alla andra
ska du känna dig trygg.

För att Sverige ska vara rättvist
måste vi ändra många saker.
De här sakerna vill Miljöpartiet ändra:

Ett Sverige för de som flyr

 1. Fler människor som flyr till Sverige
  ska få stanna.

En del människor flyr till Sverige
från andra länder.
Men en del av dem får inte stanna här.
De måste åka tillbaka
trots att de är rädda.
Det är orättvist mot de människorna.

 1. Alla ensamkommande barn i Sverige
  ska ha det bra.

En del som flyr till Sverige
är ensamma barn.
De har flytt utan sina föräldrar.
De barnen kallas för ensamkommande.

 1. Alla som har flytt till Sverige
  ska bo bra här.

De som har flytt till Sverige
har ofta svårt att hitta någonstans att bo.
Om de hittar ställen att bo på
är det ofta trångt och otrevligt.
Ofta bor de också
med andra som har flytt.
Det gör att de som flytt
inte träffar så många andra.
Det är viktigt att ändra på.

 1. Alla som har flytt till Sverige
  ska snabbt få veta
  om de får stanna här.

Alla som har flytt till Sverige
får inte stanna här.
Men det kan ta lång tid
innan de får veta om de får stanna eller inte.
Den tiden kan vara väldigt jobbig.
Därför är det viktigt
att de får veta snabbt om de får stanna.

 1. Vi ska göra det lättare
  för dem som precis kommit till Sverige
  att utbilda sig och få jobb.

En person som kommer till ett nytt land
kan ha svårt att få ett jobb eller gå i skolan.
Det kan till exempel vara svårt
om personen inte kan svenska.
Då kan personen behöva extra hjälp.

Ett Sverige för både stad och land

 1. Det ska vara lätt att få jobb på landet.

Många människor vill bo på landet.
Men det finns mest jobb i stan.
Därför måste många bo i stan
fast de inte vill.
Därför är det viktigt
att det finns jobb på landet.

 1. Det ska finnas bra cykelvägar
  till skola och lekplatser.

   
 2. Det ska finnas
  bättre internet och mobiltäckning
  i hela Sverige.

I stora städer finns det nästan alltid
bra internet och mobiltäckning.
Men på landet är det inte lika bra.
Det är orättvist.

 1. Alla ska kunna gå på högskola
  oavsett var de bor.

Högskola är en skola för vuxna.
Den som har gått på högskola
kan ofta få mer betalt på sitt jobb.
Högskolor finns oftast i stora städer.
Därför är det svårt att gå på högskola
för dem som bor på landet.
Med utbildning på internet
kan alla gå på högskola.

 1. Sverige ska bygga hus
  som är bra för miljön.

Ett Sverige för alla

 1. Sverige ska bygga billiga hus
  bredvid dyra hus.

I dag bor många rika människor tillsammans.
Och många fattiga bor tillsammans.
Det är bättre om olika människor
kan bo grannar med varandra.
Därför är det bra om det finns billiga hus
bredvid de dyra husen.

 1. Barn och föräldrar
  som behöver extra hjälp
  ska få hjälp direkt.

Alla behöver hjälp ibland.
Ibland behöver vi hjälp från samhället.
Vissa barn och föräldrar behöver extra hjälp.
Om de inte får hjälp direkt
kan deras problem bli ännu värre.
Därför ska samhället hjälpa
barn och föräldrar snabbt.

 1. Sverige ska stoppa unga personer
  från att göra olagliga saker.

Att göra olagliga saker
är dåligt för alla.
Men det är extra dåligt för unga personer.
De unga personerna kan ha svårt
att sluta göra olagliga saker.
Kanske fortsätter de då
att göra olagliga saker hela livet.

 1. Inga barn ska växa upp
  i en fattig familj.

Någon som är fattig
har inte så mycket pengar.
Den som är fattig oroar sig ofta för pengar.
Men barn ska inte behöva
oroa sig för pengar.
Därför ska alla familjer ha
tillräckligt med pengar.

 1. Det ska kännas tryggt
  att åka buss och tåg.

Ibland på kvällen kan det vara läskigt
att åka buss eller tåg.
Det kan till exempel vara läskigt
för att det är mörkt på bussen.
Då är det viktigt med bra lampor
för att det ska kännas tryggt.

Ett Sverige som hjälper alla

 1. Alla ska få bra hjälp när de är sjuka
  oavsett var de bor.

Alla ska kunna få bra hjälp
när de är sjuka.
Men ibland är det svårt att få hjälp.
På landet kan det vara extra svårt.
Därför är det viktigt att
göra det lättare att få hjälp på landet.

 1. Gamla människor ska få mer pengar.

Gamla människor får pengar
som kallas pension.
Men många gamla får dålig pension.
Då har de inte råd att betala
för sitt hus och sina mediciner.
Därför är det viktigt att gamla människor
får mer pengar.

 1. Kommunerna ska få mer pengar.

Sverige har många kommuner.
De tar hand om skola och andra viktiga saker.
Därför är det viktigt att kommunerna
får tillräckligt med pengar.

 1. Alla som inte jobbar ska få pengar.

De flesta vuxna jobbar för att tjäna pengar.
Men ibland är det svårt att hitta ett jobb.
Och vissa personer är så sjuka
att de inte kan jobba.
Då är det viktigt att
de får pengar från samhället
tills de kan jobba igen.

 1. Lagen om LSS ska bli tydligare.

LSS betyder Lag om Stöd och Service.
Den säger hur människor med funktionsnedsättning
ska få hjälp.  
Miljöpartiet vill att det ska bli tydligare
vad den lagen betyder.
Då kan alla med funktionsnedsättning
få bättre hjälp.

Ett Sverige som är lika för alla

 1. Sverige ska ändra föräldraförsäkringen.

Föräldraförsäkring betyder att
alla föräldrar får pengar
för att vara hemma med sina små barn.
I dag är mammor hemma med barnen
mycket mer än pappor.
Det är orättvist.
Därför vill Miljöpartiet ändra föräldraförsäkringen
så den blir med rättvis.

 1. Sverige ska stoppa hedersvåld.

Hedersvåld är när en familj
skadar någon i familjen.
Hedersvåld beror på att familjen
inte vill se dålig ut.

 1. Alla barn i skolan ska få lära sig
  om kärlek, kroppen och sex i skolan.

   
 2. Män och kvinnor ska få
  lika mycket pengar när de jobbar.

Just nu är det orättvist i Sverige.
Ofta får män mer pengar än kvinnor
när de jobbar.
Det är viktigt att ändra på.

 1. Det ska finnas mindre reklam på gator och torg.

Reklam finns överallt.
Men mycket reklam är orättvis.
Ibland säger reklamen att tjejer ska vara på ett sätt
och att killar ska vara på ett annat sätt.
Men det är inte sant.
Därför borde det finnas mindre reklam.

3. Ett modernt Sverige

För att vi ska ha det bra i Sverige
måste vi tänka annorlunda.

Vi kan inte tänka som vi gjort förut.
Vi måste tänka ut nya sätt att leva.
Vi måste vara moderna.

Vi måste tänka på vad som är viktigt i livet.
Det allra viktigaste är att alla mår bra.

Vi behöver många olika saker
för att må bra.

Vi behöver bra skola, bra jobb
och roliga saker att göra.
Men vi behöver också att miljön mår bra
för att vi ska kunna må bra.

För att alla i Sverige ska må bra
måste vi ändra många saker.             

De här sakerna vill Miljöpartiet ändra:

Skolan

 1. Skolan ska vara lika bra för alla.

Just nu är inte alla skolor lika bra.
Det betyder att alla inte
får lära sig samma saker.
Men det är viktigt att
alla får lära sig samma saker.

 1. Alla barn ska lära sig läsa, skriva och räkna.
   
 2. Grupperna på förskolor ska vara små.

Små grupper på förskola är bra.
Då får varje barn
mer uppmärksamhet och hjälp.

 1. Det ska finnas bra bibliotek
  på alla skolor.

Att läsa är viktigt
för att lära sig saker.
Därför är det viktigt
med bibliotek för barn.

 1. Barn som mår dåligt
  ska få hjälp av skolan.

Hälsa

 1. Sjukhus ska få mer pengar
  för att hjälpa barn som mår dåligt.

Många barn mår väldigt dåligt.
Det är viktigt att de barnen får hjälp.

 1. Ingen människa ska må så dåligt
  att de inte vill leva mer.

Ibland mår människor väldigt dåligt.
De kanske är jätteledsna och oroliga.
Då kanske de känner
att de inte vill finnas mer.
Så ska ingen människa behöva känna.
De ska få hjälp att må bättre istället.

 1. Ingen ska behöva jobba mer än de orkar.

Det är bra att jobba.
Men jobbar man för mycket
kan man bli stressad och må dåligt.
Därför ska människor inte
jobba för mycket.

 1. Det ska finnas många platser
  där människor kan träna utomhus.

Att träna är viktigt för att må bra.
Platser utomhus gör det lättare att träna.

 1. Pengar ska inte vara det viktigaste
  för att mäta hur bra Sverige är.

Olika länder i världen har det olika bra.
I dag mäter vi hur bra ett land har det
i hur mycket pengar landet har.
Men pengar är inte alltid viktigast.
Det är viktigare
hur människorna i landet mår.

Jobb

 1. Det ska vara enklare att starta företag.

Att starta ett företag
kan vara ett sätt att få ett jobb.
Företag kan göra allt möjligt,
till exempel bygga hus eller göra hemsidor.

 1. Företag som gör bra saker för miljön
  ska få mer pengar.

   
 2. Företag ska bli bättre på att
  ge jobb till människor
  som har svårt att få jobb.

Människor behöver jobba.
Men en del personer har svårt att få jobb.
Därför är det bra med företag
som hjälper dem att få jobb.

 1. Det ska finnas jobb i hela landet.
   
 2. Människor ska kunna byta jobb om de vill.

Det är viktigt att ha ett jobb
som man gillar.
De som inte gillar sitt jobb
måste kunna byta jobb.

Kultur

 1. Alla människor i olika åldrar
  ska kunna ta del av kultur.

Kultur kan vara många olika saker.
Kultur kan till exempel vara
teater, musik, dans eller konst.
Kultur kan få oss att må bra.
Och vi kan lära oss saker av kultur.

 1. De som jobbar med kultur
  ska kunna få hjälp med pengar.

Ibland är det svårt för människor
som jobbar med kultur att tjäna pengar.
Men kultur är viktigt.
Därför ska de som jobbar med kultur
få hjälp med pengar.

 1. Kultur ska få mycket tid i skolan.

Kultur är viktigt.
Därför måste kultur också
få mycket tid i skolan.

 1. Journalister ska kunna göra ett bra jobb.

Journalister är de som jobbar med
att berätta vad som händer i världen.
För att kunna skapa en bra värld
är det viktigt att vi vet vad som händer.
Därför är journalister viktiga i samhället.

 1. Gammal kultur ska finnas kvar
  och ny kultur ska skapas.

Kultur som har funnits länge är viktig.
Till exempel är det bra
om vi har kvar gamla sånger och böcker.
Men samtidigt är det bra med ny kultur,
till exempel graffiti och datorspel.

Miljön

 1. Det ska vara hög skatt
  på sånt som är farligt för miljön.

Skatt är pengar
som människor betalar till samhället.
När du köper något
går en liten del till samhället.
Med de pengarna kan samhället
betala sånt som är bra för alla människor.
Till exempel betalar samhället
för sjukhus och skolor.

 1. Vi ska göra färre kläder.

Att göra kläder är ofta dåligt för miljön.
Därför är det bra
om vi gör färre kläder.

 1. Det ska vara dyrt för företag
  att gräva i marken.

Vissa företag vill gräva i marken
för att hitta saker de kan sälja.
De vill ofta gräva efter guld eller järn.
Men att gräva på det sättet skadar miljön.
Därför ska det vara dyrt att gräva i marken.

 1. Det ska vara billigt att laga saker.

Om en sak går sönder
köper vi oftast en ny.
Men att göra nya saker
är inte bra för miljön.
Det är bättre
om vi lagar våra gamla saker.

 1. Vi ska tillverka saker
  som håller länge.

Många saker som tillverkas i dag
går sönder fort.
Då måste vi tillverka fler saker.
Och att tillverka mycket saker
är dåligt för miljön.
Därför måste vi göra saker
som håller längre.

4. Ett miljövänligt Sverige

Ett samhälle som är bra för miljön

är också bra för människor.
Miljön är viktig både för oss som lever nu
och för människorna i framtiden.
Därför måste vi rädda miljön.

Det som är bra för miljön
ska vara lätt och billigt.
Och det som är dåligt för miljön
ska vara dyrt och krångligt.

För att alla i Sverige ska vara bra mot miljön
måste vi ändra många saker.

De här sakerna vill Miljöpartiet ändra:

Trafik

 1. Järnvägen ska bli bättre i Sverige.

Att åka tåg är bra för miljön.
Men för att kunna åka tåg
måste det finnas bra järnväg.
Därför måste Sverige laga gammal järnväg.
Och vi måste bygga ny järnväg.

 1. Det ska vara dyrare att flyga
  och köra stora båtar.

Flyg och båtar släpper ut mycket avgaser.
Det är dåligt för miljön.

 1. Det ska bli dyrare att köra lastbil.

Lastbilar släpper ut mycket avgaser.
Det är dåligt för miljön.
Därför är det viktigt att använda
andra sätt att åka och köra saker.
När det går att använda andra sätt
ska det vara dyrt att köra lastbil.

 1. Det ska bli lättare att tanka
  en bil som går på el eller biogas.

Bilar som går på bensin
släpper ut mycket avgaser.
Det är dåligt för miljön.
Men det finns saker som är
bättre för miljön än bensin.
El och och biogas är bättre.
Men det är svårt att tanka el och biogas.
Det behövs fler platser att tanka på.

 1. Vi ska göra fler bra cykelvägar.

Att cykla är bra för miljön.
Men för att kunna cykla överallt
måste vi ha bra cykelvägar.

Energi

 1. Sverige ska använda mer sol, vind och vatten
  för att göra el och energi.

Just nu använder vi mycket kol och olja
för att göra el och energi.
Men det är dåligt för miljön.
Därför borde vi använda
sol, vind och vatten istället.

 1. Sverige ska använda energi smartare.

Vi använder energi för att till exempel få el.
Vi slösar mycket energi i Sverige.
Vi kan använda energin smartare.
Då räcker den till fler.
Det är bättre för miljön.

 1. Alla ska kunna vara med och rädda miljön.

Vi måste rädda miljön tillsammans.
Men då är det viktigt
att alla kan vara med.
Ett sätt där alla att vara med
är att bygga vindkraftverk tillsammans.
Vindkraftverk är bra för miljön
eftersom det ger energi
utan använda kol och olja.

 1. Det ska bli dyrare att släppa ut koldioxid.

Idag kostar det pengar
att släppa ut koldioxid.
Länder som gör det
ska betala lite pengar till EU.
Men om det blir dyrare
släpper länderna ut ännu mindre koldioxid.

 1. Det ska vara billigt att använda biogas.

Haven

 1. Sverige ska vara extra rädda
  om vissa kuster och hav.

Vi håller på att förstöra haven.
Vi måste försöka rädda alla hav.
Men vissa delar av havet är extra ömtåliga.
De delarna måste vi vara extra rädda om.

 1. Sverige ska skydda djur
  som det inte finns så många kvar av.

När vi förstör miljön
förstör vi också för djuren.
Många djur dör
eller kan inte få ungar mer.
Snart kommer vissa djursorter
försvinna helt.
Det måste vi stoppa.

 1. Sverige ska använda mindre gifter
  som kan hamna i vattnet.

Gift som vi människor använder
hamnar ofta i åar och hav.
Det är dåligt för haven och fiskarna.

 1. Sverige ska använda färre saker av plast.

Saker av plast hamnar ofta i sjöar och hav.
Det är dåligt för miljön.
Men vi gör många saker av plast.
Vi gör många plastsaker
som bara kan användas en gång.
Det är extra dåligt för miljön.

 1. Även i framtiden ska alla
  kunna dricka rent vatten.

Alla människor måste dricka vatten.
Just nu har Sverige rent vatten
som alla kan dricka.
Men om vi fortsätter förstöra miljön
kommer det rena vattnet att förstöras.
Det måste vi stoppa.

Naturen

 1. Sverige ska vara rädd om allting
  som lever i naturen.

När vi förstör naturen
försvinner många sorters djur, insekter och växter.
Men allt i naturen måste finnas kvar
för att naturen ska må bra.

 1. Sverige ska hugga ner skog på ett bra sätt.

Vi människor hugger ner mycket skog.
En del skog måste vi hugga ner
för att till exempel få trä till hus.
Men då är det viktigt att
vi hugger ner träden på rätt sätt.
Annars kan inte skogen
växa tillbaka igen.

 1. Sverige ska inte köpa saker
  som gör att regnskog förstörs.

Regnskog är stora skogar
som finns på varma platser.
Regnskogen är viktig för miljön.
Men människor förstör mycket regnskog.
Det gör vi för att kunna tillverka olika saker.
En del av de sakerna säljs i Sverige.
Om vi låter bli att köpa de sakerna
kommer mindre regnskog att huggas ner.

 1. En tredjedel av alla bondgårdar
  ska odla ekologisk mat.

   
 2. Ängar och hagar måste finnas kvar.

Just nu tar vi bort
många ängar och hagar.
Vi tar bort dem för att få plats att odla.
Men ängar och hagar är viktiga
för djuren och naturen.
Därför måste vi vara rädda
om ängarna och hagarna.

Mat

 1. Maten på skolor och sjukhus ska vara ekologisk.
   
 2. På restauranger ska det gå att se
  var fisk och kött kommer från.

Olika fisk och kött kommer från olika länder.
Men fisk och kött från vissa länder
är inte bra att köpa.
Därför är det viktigt att veta
var fisken och köttet kommer från.

 1. Restauranger och mataffärer ska inte slänga
  mat som går att äta.

Att slänga mat är dåligt för miljön.

 1. Vi ska odla mer mat i Sverige.

Flyg och lastbilar är dåliga för miljön.
Men vi använder dem
för att köra mat till Sverige.
Det är bättre för miljön
om vi odlar maten i Sverige istället.
Det är också bättre för miljön
att odla mat än att äta kött.

 1. Det ska vara dyrt att ge antibiotika till djur.

Antibiotika är en sorts medicin.
Ofta får djur mer antibiotika än de behöver.
Det är dåligt för djuren
och för oss människor som äter djuren.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: