Vik. politisk sekreterare/kanslist 40-80% Miljöpartiet i Region Västerbotten

Region Västerbotten arbetar för att Västerbotten ska vara ledande i miljö- och klimatarbetet. Regionens koldioxidutsläpp ska komma ner till noll och inga giftiga ämnen ska släppas ut. Vi arbetar också för att alla samhällen i länet ska fortsätta leva och frodas. Vården och den regionala utvecklingen måste kännas lika nära oavsett om du bor i fjällkommunerna som kustkommunerna. Den psykiska hälsan är ytterligare ett spår som vi jobbar med, psykisk hälsa måste få samma status som somatisk hälsa. Länets matproducenter är viktiga för oss. Vi behöver få fler lantbrukare som brukar marken och gör det långsiktigt på planetens villkor. 

Miljöpartiet har tre solidariteter som vi håller högt i vårt arbete. Solidaritet med djur, natur och det ekologiska systemet, solidaritet med kommande generationer och solidaritet med världens alla människor.

Miljöpartiet i Region Västerbotten sitter i majoritetsstyre tillsammans med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Vi har en regionrådspost som ansvarar för miljö, klimat och hållbarhet. Vi har tre platser i regionfullmäktige. Övriga ordinarie nämndeplatser: regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, regionala utvecklingsnämnden, patientnämnden, beredningen för folkhälsa, beredningen för demokrati och beredningen för kompetensförsörjning.

Om tjänsten/tjänsterna

De tjänster som utlyses är tidsbegränsade anställningar på 40 procent vardera. Anställningarna är ett vikariat för en tjänstledighet, med chans till förlängning. Vikariatet pågår fram till 31 augusti 2024. Tjänsterna kan som längst förlängas till 31 december 2026.

Sök antingen till respektive tjänst eller till båda att kombinera.

Den politiska sekreteraren ska vara ett stöd för fullmäktigegruppen, och i synnerhet för gruppledaren tillika regionrådet.

Arbetsuppgifter i tjänsten som politisk sekreterare

Stödja gruppen/gruppledaren med research och framtagande av faktamaterial.
Administrativa uppgifter i samband med gruppdagar och resor.
Stötta vid politiska förhandlingar.
Öka vår närvaro och synlighet i sociala medier.
Tillsammans med gruppledaren planera ett proaktivt arbete, utefter våra tillsammans uppsatta mål.
Närvara vid de nämndesamtanträden som finns möjlighet till.
Tillsammans med gruppledaren kommunicera regiongruppens arbete till medlemmar och medborgare.
Tillsammans med övriga pol.sek i majoriteten (S och V) arbeta med texter till verksamhetsplaner och opinionstexter.
Administrativt valarbete under valåret 2026.
Kanslisttjänsten går ut på att vara ett stöd och underlätta arbetet för Miljöpartiets distriktsstyrelse i Västerbotten.

Arbetsuppgifter i tjänsten som kanslist 

Kommunicera styrelsens arbete till övriga medlemmar i Västerbotten.
Underhålla och uppsöka goda relationer med medlemmar, inte minst nya medlemmar.
Öka vår närvaro och synlighet i sociala medier.
Administrativa uppgifter inför stämmor, sammankomster, arrangemang och besök av rikspolitiker.
Administrativt valarbete under valåret 2026.
Skriva valutvärdering tillsammans med valsamordnare hösten 2026
Underhålla hemsida och sidor på sociala medier.
Ansvara för distriktets mail.
Administrera och boka distriktsstämmor.
Skicka ut pressmeddelanden.

Det är en stor fördel om du är insatt i Miljöpartiets politik och har förståelse för hur en politiskt styrd organisation fungerar. Medlemskap i partiet är inget krav.

Meriterande

Relevant utbildning (t ex statsvetenskap eller journalistik), erfarenhet från liknande arbete, politiskt arbete, kommunikationsarbete och föreningsarbete.

Arbetstid

Fria arbetstider i samförstånd med gruppledaren och distriktsordförande. Vissa tider är fasta för möten och dylikt. Kvälls- och helgarbete förekommer till viss del.

Arbetsort

Det finns möjlighet att arbeta från hela Västerbotten. Dock finns arbetsrum tillgängligt i regionhuset i Umeå.

Anställningsavtal

De två tjänsterna anställs av två olika arbetsgivare och har till viss del skilda lönenivåer. Kanslisten anställs av Miljöpartiets distrikt i Västerbotten. Politiska sekreteraren anställs av Region Västerbotten. Sista ansökningsdag 23-11-24 Fast lön.

www.mp.se/vasterbotten/

Emma Lindqvist, gruppledare och regionråd, emma.lindqvist@mp.se, telefon 073-9140419.

Mårten Johansson, distriktsordförande Västerbotten, marten.johansson@mp.se, telefon 073-0428003.

Fler lediga jobb

Organisationssekreterare för Miljöpartiet de Gröna i Lund

MP:s kansli i riksdagen söker praktikant för politik och opinionsbildning

Politisk sekreterare hos Miljöpartiet i Uppsala

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Alla lediga jobb