Lidköping

Välkommen till underbara vackra Lidköping vid Vänern!

Handlingsprogram

Bli medlem! Tänk om...

 
 
 

Tänk om vi bygger ett hållbart och rättvist samhälle? När samhället skakas om och människor förlorar både försörjning och trygghet så behöver vi stå starka. Det är mycket som har förändrats. Att rädda liv, hälsa och ekonomi kräver akuta insatser, och världen efter corona kommer inte vara densamma som innan.  Men vi behöver också tänka om.
Våra prioriteringar

Klimat.

Vatten.

Bristen på rent vatten över hela världen är ett växande problem. Klimatförändringar med torka och skyfall försämrar vattentillgång och kvalitet ytterligare.

Miljöpartiet Lidköping

Kontakt