Lilla Edet

Varmt välkommen till Miljöpartiet Lilla Edet!

Facebook | Bli medlem

MP Lilla Edet
Våra prioriteringar

Mat.

Vi anser att alla ska ha rätt till hälsosam ekologisk mat och vill därför att kommunen skall öka sitt inköp av ekologisk och närproducerad mat till äldreboenden, förskolor samt skolorna i kommunen.

Avfall.

Vi vill sträva efter en hållbar avfallshantering med en miljövänlig behandling av organiskt avfall genom rötning som garanterar både energiåtervinning (biogas) samt återvinning av näringsämnen (gödsel). Vi kommer att uppmuntra till attraktivare och mer användarvänliga återvinningsstationer så att samlingsgraden av återvinningsbara förpackningar ökar. Vi vill gärna se att det finns möjligheter till återbruk av möbler och dylikt vid ÅVC.

Giftfri vardag i förskolan.

I vårt hem, vår miljö och vår mat ökar de skadliga gifterna och de giftiga kemikalierna finns överallt exempelvis i våra kläder, leksaker, golv, hygienprodukter. Barnen är speciellt utsatta och det är därför vi vill ge barnen en giftfri barndom genom att införa en miljödiplomering av förskolorna. En så kallad Grön flagg, vilket bl a innebär att förskolorna arbetar med hållbar utveckling som en daglig del i förskoleverksamheten.

Skredrisk Göta Älvdalen.

Då vi bor i Göta Älvdalen så anser vi i MP Lilla Edet att det är mycket viktigt att lyfta fram skredrisken. I och med att klimatet förändras så förändras förutsättningarna i miljön och för oss som bor i Göta Älvdalen är skredrisken ett stort problem. Vi i MP Lilla Edet jobbar för att staten skall ta alla kostnader för stabiliseringen i Göta Älvdalen.

Skola och utbildning.

Skolan är ett av de viktigaste områdena och vi i MP Lilla Edet vill satsa på.

Miljöpartiet Lilla Edet

Kontakt