Ett aktivt miljöarbete

Vi vill att medvetenheten höjs kring våra personliga klimatavtryck.

Kompostering, återbruk och återvinning är centralt i den cirkulära ekonomin. Användningen av plast, kemikalier och allergener måste minska. Biologisk mångfald ska främjas.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: