Trygga och inspirerande skolor

I skolan ska alla barn och elever bli sedda och hörda. Varje barn har rätt till de resurser eleven behöver.

 

Det behövs fler legitimerade lärare i kommunen. Lärarnas arbetsvillkor behöver förbättras. Skolor med social och ekonomisk problematik måste få större resurser.

Små enheter ska värnas. De är viktiga för elevernas trygghet och närhet till skolan, men också för bygdens sammanhållning och fortlevnad.

Våra skolor behöver långsiktiga förutsättningar. Om nedläggningar ändå övervägs, ska både för och nackdelar noga utvärderas. Även barn och föräldrar ska komma till tals.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: