Kort kommunalprogram 2019-2022

Här beskriver vi kortfattat om hur vi ser att vi kan utveckla Ljusdals kommun under nästa mandatperiod.

Klimatet kan inte vänta!

Världen, Sverige och Ljusdal måste ställa om till en långsiktig hållbar livsstil. Det handlar om att minska energiförbrukningen, att använda rätt slags energi och konsumera mindre. Kommunens fordon ska så fort som möjlig vara fossilfria. Starta med kommunens bilpool.

Vi måste förbättra möjligheten att ta sig fram med cyklen!!

Lägg solceller/solfångare på taken. Laddstolpar ska finnas i Ljusdals resecentrum, i Järvsö, i Färila, Loos och Ramsjö.

 

Aktivt Miljöarbete

Kompostering, återbruk och återvinning är centralt i den cirkulära ekonomin. Användningen av plast, kemikalier och allergener måste minska. Biologisk mångfald ska främjas.

 

Mat för miljö och hälsa

Maten som kommunen serverar ska vara ekologisk och lokalproducerad. Idag är bara 15% ekologisk, vi vill öka det väsentligt. Det ska alltid finnas vegetarisk mat. Vi föredrar att maten lagas på plats.

 

Livskvalité är viktigare än prylar!

Alla har rätt till en meningsfull tillvaro. Det kan handla om arbete, social gemenskap och ekonomisk trygghet. Det handlar inte minst om givande fritidsaktiviteter, levande föreningsliv och kultur. Det ska finnas naturområden och vyer att njuta av. En varsam ekoturism ger försörjning och arbetstillfällen till bygden, samtidigt som det blir en trivsam boendemiljö.

 

En kommun att leva

Räcker Pengarna?

Det är svårt att få tillräckliga resurser nog för att ha en trygg välfärd. För att värna skola och omsorg vill vi omfördela resurser, men vi är också öppna för att höja skatten.

Trygga och inspirerande skolor I skolan ska alla barn och elever bli sedda och hörda. Varje barn har rätt till de resurser hen behöver.

Det behövs fler legitimerade lärare i kommunen. Lärarnas arbetsvillkor behöver förbättras. Skolor med social och ekonomisk problematik måste få större resurser. Små enheter ska värnas. De är viktiga för elevernas trygghet och närhet till skolan, men också för bygdens sammanhållning och fortlevnad.

Våra skolor behöver långsiktiga förutsättningar. Om nedläggningar ändå övervägs, ska både för och nackdelar noga utvärderas. Även barn och föräldrar ska komma till tals.

 

 

Meningsfull omsorg

De som behöver omsorg ska bemötas med värme och empati och få den hjälp de behöver. Det ska vara lätt att behålla en meningsfull vardag och livskvalité på äldre dagar.

Äldreboenden ska finnas i en trivsam miljö och inte vara för stora. Vi driver att avdelningar för dementa inte ska ha fler än åtta boende.

Personalen inom omsorgen är vår viktigaste resurs. Vi driver arbetstidsförkortning och vill ha självstyrande små enheter.

 

Välkommen hit!

Ljusdal ska vara välkomnande och ta ansvar när människor flyr krig och klimatkriser. Vi är glada att de får en fristad här och tillför mångfald till vår bygd.  et behövs en vilja och en medveten strategi för att integration ska fungera. Mötesplatserna ska vara icke-kommersiella.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: