Lomma

Välkommen till Miljöpartiet de gröna i Lomma kommun. Vi arbetar för ett hållbart Lomma för alla generationer. 

Våra prioriteringar

Ekonomi.

Klimat och natur.

Förskola och skola.

Äldre och seniorer.

Lika rättigheter.

Stadsplanering.

Hållbara transporter.

Folkhälsa.

Kultur.

Kultur är all mänsklig verksamhet i stort och i smått, som sätter avtryck i historien och därigenom utvecklar och formar samhället. Det är därför viktigt att underlätta och befrämja de yttringar som finns och som uppstår i samhället. Vi vill arbeta för en djup och mångsidig kulturell verksamhet i Lomma.

Miljöpartiet Lomma

Kontakt