Friskvård och fritid på lika villkor för alla

Lyssna

Folkhälsa handlar om allt från våra egna val och vanor till yttre miljö och de demokratiska rättigheterna i samhället. Känsla av sammanhang och att kunna påverka sin situation är viktigt för alla. Målet är att skapa förutsättningar för en bra hälsa och fritid på lika villkor för alla och ett samhälle där alla behövs.

Miljöpartiet i Lomma verkar aktivt för:

  • ett aktivt föreningsliv som ger gemenskap och trygghet
  • att myndigheter samarbetar med olika föreningar för att ge personer som är särskilt utsatta socialt det stöd de behöver
  • att öka förebyggande åtgärder mot missbruk och våld, självskadebeteende och självmord
  • att skolan ska ge eleverna möjlighet till mer idrott och friluftsliv. Skolan ska ge eleverna motion varje dag.
  • att satsa extra på dam- & flickidrott samt skapa möjlighet till tjejaktiviteter inom kommunal regi
  • att kommunen ska ge goda möjligheter till motion och värna om våra strövområden
  • att det blir ett utomhusgym i södra Lomma
  • etablering av ett nytt frilufts- och utefriskvårdscenter inom kommunen

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: