Sveriges bästa skola ska ligga i vår kommun

Lyssna

En människovänlig politik ser till människans behov under alla faser i livet. Vi vill att alla elever ska få det stöd och den tid som behövs för att klara skolan. Vår framtid är våra barn, därför vill vi att Sveriges bästa kunskapsbärande skola ska ligga i Lomma kommun.

Miljöpartiet i Lomma verkar aktivt för:

 • att bevara och öka förtroendet för lärarna
 • att ha de bästa och mest motiverade lärarna i landet
 • att ge eleverna tillbaka sina lärare, genom fler lärare och andra medarbetare i skolor och förskolor
 • att höja kvaliteten genom fler lärarledda timmar
 • ökat fokus på barn och studenter med särskilt stöd för att ge utrymme åt att alla skall växa som människor i barnomsorg och skola
 • att utveckla jämlikhetspedagogiken och visa på att alla barn ska ha samma förutsättningar
 • att införa en läsa-skriva-räkna-garanti som säkerställer att insatser sätts in så snart behov upptäcks, redan från förskoleklass
 • att förstärka elevhälsan och förbättra den förebyggande elevhälsovården. Skolan ska bli bättre på att upp-märksamma psykisk ohälsa, uppmuntra till motion och minska stress hos elever
 • att alla skolor skall ha gröna ytor och plats för skolträdgårdar, trädgårdsodling och planteringar, som möjliggör för egen ekologisk odling
 • krav på en giftfri miljö i våra skolor för våra barn och ungdomar
 • att miljöcertifiera alla skolor och förskolor
 • att låta eleverna få ta del av fler kulturupplevelser i skolan och själva kunna utöva mer kultur

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: