Hållbar miljö är en resurs för framtiden

Lyssna

Barnens framtid avgörs av hur vi hanterar klimatförändringarna. Det är bråttom att bryta utvecklingen men inte för sent. Politiken måste bli varmare, inte klimatet. Miljöfrågor av flera olika slag ska vara viktiga i Lomma.

Miljöpartiet i Lomma verkar aktivt för:

  • att Lomma kommun år 2020 skall vara en klimat-neutral kommun, vad avser den kommunala verksamheten. Kommunen skall utarbeta en kommunal handlingsplan hur kommunen och dess olika verksamheter skall uppnå målet med ett nollutsläpp av koldioxid till 2020
  • att långsiktigt skydda vår åkermark som är av allra högsta kvalitet; klass 10. Sverige har lägsta självförsörjningsgraden i EU, vi importerar 48 % av alla våra livsmedel. Vi ska sluta bygga på världens bästa jord
  • att skydda kommunens värdefulla natur och förverkliga planerade naturreservat
  • att ge kommunen ett attraktivare utseende genom fler perenner i centrala planteringar och införa högre skötselgrad i flera av kommunens planteringar
  • att sätta upp en permanent utställning i kommunen som visar vad medborgaren kan göra för att uppnå våra nationella, regionala och lokala miljömål och minska belastningen på vår gemensamma planet
  • att alla beslut som tas i fullmäktige skall redovisa om de har en påverkan på de nationella, regionala och kommunala miljömålen
  • att samtliga lärare och kommunala tjänstemän skall få möjlighet att gå en endagarskurs om miljövetenskap och hållbar utveckling

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: