Hållbara transporter gör kommunen levande!

Lyssna

Med Malmö och Lund inpå knuten behöver vi en välfungerande kollektivtrafik och trygga cykelvägar. En bra kollektivtrafik är en förutsättning för en ansvarstagande kommun och en gynnsam utveckling av kommunen.

Miljöpartiet i Lomma verkar aktivt för:

  • en spårbunden trafik mellan Lomma – Malmö 2020
  • att den beslutade turtätheten på den spårbundna trafiken mellan Lomma och Malmö 2020 ska öka
  • ”snabba” cykelstråk med hög säkerhet mellan Lomma/ Bjärred – Lund/Malmö,
  • utbyggnad av cykelvägar i Lomma och Bjärred med trygga cykelöverfarter i tätorterna. Cykelvägar till skolor, idrottsanläggningar och längs genomfartsleder ska prioriteras
  • direktbussar till arbetscentra i Lund och Malmö
  • krav på bilpooler i nyetablerade bostadsområden samt möjliggöra för bilpooler/samåkning i befintliga bostadsområden

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: