Lika rättigheter för alla

Lyssna

Främlingsfientlighet hotar kommunal utveckling och leder till stagnation. Mångfald ger däremot vår kommun möjlighet att utvecklas. För att uppnå detta och skapa ett mer humant Sverige vill vi att vår kommun ska ta ökat ansvar för att ta emot flyktingar inom kommande mandatperiod. Om fler tar ansvar kan fler människor i nöd få en fristad. Idag finns ingen solidaritet mellan olika kommuner när det gäller flyktingmottagande. Vi är övertygade om att vår kommun vinner både idag och i framtiden på denna humana politik. Med ett mångkulturellt samhälle löser vi framtidens samhällsutmaningar på bästa sätt.

Miljöpartiet i Lomma verkar aktivt för:

  • att ta emot fler flyktingar i kommunen
  • att alla som tas emot av kommunen snabbt ska få kontakt med skola, vård och jobb
  • att utveckla och stärka systemet med vänfamiljer för nyanlända som redan finns inom kommunen
  • att de kommunala verksamheterna i högre utsträckning ska efterfråga och anställa människor med utländsk bakgrund

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: