Hållbar miljö är en resurs för framtiden

Lyssna

Barnens framtid avgörs av hur vi hanterar klimatförändringarna. Det är bråttom att bryta utvecklingen men inte för sent. Politiken måste bli varmare, inte klimatet. Miljöfrågor av flera olika slag ska vara viktiga i Lomma.

Miljöpartiet i Lomma verkar aktivt för:

  • ökat erosionsskydd för stränderna för att bevara våra fina naturområden
  • utökat skydd mot översvämningar intill Lomma-bukten och vid övriga vattendrag i kommunen
  • att utveckla dagvattenhantering för framtida klimat-förändringar. Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) skall vara ett krav vid all nyetablering
  • att minska näringsläckaget till Öresund genom att tillsätta en utredningsgrupp tillsammans med Lunds kommun. Utreda möjlighet att minska närings-läckaget från Lunds vattenreningsverk

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: