Naturen i Luleå

Alla invånare i kommunen ska leva inom ekosystemets ramar, med fri tillgång till friskt vatten och ren natur.

Vi vill att

  • kommunen främjar hållbara ekosystem och biologisk mångfald genom att prioritera utveckling och återställning av naturområden av olika slag före exploatering.

  • alla delar av kommunen ingår i ett cirkulärt samhälle där hushållning med naturresurser är självklart. Återbruk, återvinning och minskad konsumtion prioriteras.

  • alla invånare har tillgång till en rik och levande naturmiljö i sitt närområde.

Till exempel genom att anlägga naturliga grönområden i tätort, återställa våtmarker, skapa reservat för att bevara inhemsk skog och införa selektivt skogsbruk.