Din röst hörs!

När kommunen vill införa stora förändringar så måste beslutande politiker vara mera lyhörda för lulebornas synpunkter.

När kommunen vill införa stora förändringar inom till exempel vård, skola och omsorg – oavsett om det gäller barn, vuxna eller äldre – så måste beslutande politiker vara mera lyhörda för lulebornas synpunkter. Den kommunala demokratin ska utvecklas, inte inskränkas med färre förtroendevalda och ökat avstånd till väljarna.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: