Vårt klimatmål

Vi vill att Luleå som geografisk plats inte längre ska bidra till klimatpåverkan år 2030.

Vi vill att

  • kommunen lever upp till och överträffar borgmästaravtalet samt upprättar en koldioxidbudget och en plan för att uppnå klimatneutralitet för sina egna verksamheter till år 2030.
  • kommunen ska ge alla privatpersoner och ideella föreningar förutsättningar att ställa om till klimatneutralitet till år 2030.
  • kommunen använder både krav och stimulansåtgärder för att företag verksamma i kommunen ska kunna uppnå klimatneutralitet år 2030.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: