...och såklart miljö!

Lyssna

Närheten till naturen är en självklarhet i Luleå. Kommunens utveckling ska ske med fokus på giftfri luft, mark och vatten.

Närheten till naturen är en självklarhet i Luleå. Kommunens utveckling ska ske med fokus på giftfri luft, mark och vatten. Luften vi andas ska vara ren och utsläppen av koldioxid ska väck! Cyklister ska ta plats och inte trängas bland fotgängare och bilister. Barn ska kunna cykla säkert till och från skolan, fotbollsträningen och pianolektionen i alla delar av kommunen. I centrum ska det vara lätt att röra sig, med mer plats för människor och handel.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: