Ett Luleå för alla.

I vårt Luleå är alla lika fria och trygga och har samma möjligheter oavsett vilka de är och var de bor.

Vi vill

  • att alla människor oavsett kön, ålder, etnicitet och/eller funktionsvariationer på lika villkor ska kunna leva och röra sig fritt inom kommunen.
  • att kommunen ska ta fram och agera utifrån en handlingsplan som ger jämställda löner för likvärdiga arbeten och möjlighet till kompetensutveckling  inom offentlig sektor. Alla arbetsplatser och arbetsgrupper ska vara öppna och inkluderande.
  • utveckla mansnormen så att ansvaret för jämlikhet till lika stor del läggs på män som på kvinnor vilket kommer att leda till tryggare hem och gator, mindre psykisk ohälsa och bättre ekonomisk fördelning.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: