Bevara dammarna i ett grönblått Källby

Miljöpartiet har varit pådrivande för att det ska bli bättre järnvägskapacitet med fyra spår hela vägen från Malmö till Hässleholm. Nu har spårutbyggnaden mellan Arlöv och Lund påbörjats och en ny pågatågsstation vid Klostergården kommer att byggas. När kommunen nu planerar för en ny stadsdel i anslutning till den nya stationen är det viktigt att stadsdelen planeras hållbart och att de höga naturvärdena vid Höje å värnas. Självklart måste dammarna och de gröna områdena kring dessa bevaras, även om reningsverket läggs ner. Jordbruksmarken på andra sidan Höje Å i Staffanstorps kommun måste bevaras.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: