HBTQ-program (Lund)

Vi vill att Lund ska vara en kommun där alla känner sig välkomna och respekterade. Friheten att utforma sitt eget liv är en mänsklig rättighet. Där ingår att kunna uttrycka sin kärlek, sexualitet och könsidentitet utan rädsla för fördomar och diskriminering. "Ett Lund för alla" är Miljöpartiet i Lunds HBTQ-politiska program där vi presenterar nio punkter för ett kärleksfullare Lund som tillvaratar hbtq-personers hälsa och rättigheter i förskolan, skolan, föreningslivet, socialtjänsten och äldreomsorgen.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: