Gräddfil för buss på E22

Att så snabbt som möjligt minska utsläppen av växthusgaser för att minska klimatförändringarna är Miljöpartiets högsta prioritet. Då kan vi inte acceptera en utökad kapacitet för bilar på motorvägen, vilket skulle leda till ökad trafik och ökade utsläpp. Snabbare kollektivtrafik är mer konkurrenskraftigt gentemot bilen. Därför vill vi ge busspendlare en snabbare bussresa genom att prioritera bussen. Modern trafikstyrningsteknik gör det möjligt att skapa flytande busskörfält på motorvägen. Flytande busskörfält är en mer flexibel lösning än permanent bussfil och fungerar genom digitala skyltar som banar väg för bussen. När bussen har passerat återgår trafiken till att utnyttja alla filer. För att öka säkerheten och minska klimatpåverkan vill vi också minska hastigheten på E22 förbi Lund till 90 km/h.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: