Handlingsprogram 2018-2022

I Malmö syns tydliga spår av att Miljöpartiet gör skillnad som oppositionsparti och har gjort skillnad som styrande parti. Staden växer genom förtätning, vi får vi fler cykelbanor, fler parker, bättre kollektivtrafik och gator som präglas av planteringar och grönska. Här är vår politik för mandatperioden 2018-2022.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: