Ett välkomnande Malmö

Miljöpartiet har alltid stått för ett öppet samhälle med fri rörlighet och där varje vuxen människa själv kan anförtros beslutet om var hen vill bo. Så ser världen inte ut idag och utmaningen för oss lokalt är att göra vad vi kan för att förverkliga de visionerna. I ett grönt Malmö ska alla känna sig välkomna.

Miljöpartiet vill

  • Arbeta ihop med civilsamhället för att stärka det antirasistiska arbetet.
  • Att ett nationellt demokrati- och migrationsmuseum förläggs i Malmö.
  • Förbättra den psykosociala vården.

”Miljöpartiet vill att ett nationellt museum om migration och demokrati öppnas i Malmö.”

 

Stärkt antirasistiskt arbete. I Malmö bor det människor från nästan hela världen. Vi har visat att det går att samlas tillsammans från olika bakgrunder och bygga den stad som utnämnts till sjunde lyckligast i Europa. Samtidigt skall vi inte sticka under stol med att det finns rasism, antiziganism, antisemitism, islamofobi, arfrofobi, och kränkningar som drabbar personer från alla diskrimineringsgrunder. Malmö behöver stärka det antirasistiska arbetet och det vill vi gröna göra tillsammans med civilsamhället. Föreningar och församlingar bör ges mer resurser för att arbeta nära folket. Samtidigt skall vi såklart ha en absolut nolltolerans i våra kommunala verksamheter. Våra medarbetare måste ges stöd och redskap att hantera rasism och kränkningar, detta gäller inte minst våra lärare.

 

Bättre psykosocial vård. Kommunen måste förstärka sin socialpsykiatriska kompetens. Många nyanlända har varit med om saker som vi har svårt att föreställa oss och många lider av posttraumatisk stress. Med aktivt förebyggande insatser och bra vård där det behövs behöver detta inte innebära en katastrof, men utan detta finns risken att vi ser den psykiska ohälsan öka i framtiden. Att investera i detta är en investering som garanterat kommer att löna sig.

 

Demokrati- och migrationsmuseum. Sverige är ett land där en växande del av befolkningen har sina rötter någon annanstans i världen. Svenskarnas historia finns inte längre enbart inom Sveriges gränser. Miljöpartiet vill att ett nationellt museum om migration och demokrati öppnas i Malmö, och att detta skall vila på tre ben: ett som tillgängliggör i museiform Sveriges historia av in- och utvandring, där man kan finna anledningarna till varför människor valde att flytta, en arkivdel där människor genom öppna arkiv kan söka sin familjs rötter inom och utom Sverige, och en forskningsdel med uppgift att forska om migration, migrationens orsaker, och migrationens påverkan på världen.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: