Jobb

Malmö har många företag och jobb, men alltför många Malmöbor står idag utanför arbetsmarknaden. Vi vill värna ett gott företagsklimat och vi vill att Malmö ska vara en god förebild som arbetsgivare. Vi vill satsa på åtgärder för att långtidsarbetslösa ska få nya chanser till riktiga jobb.

Omställning ger jobb. Den miljöomställning Miljöpartiet vill göra, skulle innebära många nya gröna jobb: När bostäder och skolor behöver rustas, när vi bygger hållbar infrastruktur, när vi får ökad kulturell konsumtion och när clean-tech-företag kan utvecklas och bygga ut sina verksamheter skapas nya gröna arbetstillfällen.

Motverka ungdomsarbetslöshet. Ungdomsarbetslöshet leder till utanförskap och måste förebyggas. Med Startcentraler får unga all arbetsmarknadsservice på samma ställe. Unga som vill starta företag ska uppmuntras och ges stöd i att utveckla sin idé. Kommunen ska anställa studentmedarbetare och satsar på sommarjobb för unga. Arbetsförmedlingen reformeras med ett mer stödjande uppdrag och söker upp fler människor som hamnat utanför systemen.

En jämställd arbetsmarknad. Miljöpartiet vill motverka de löneskillnader som finns mellan kvinnor och män, där Malmö stad också har ett stort ansvar som arbetsgivare. Vi vill att möjlighet till önskad tjänstgöringsgrad ska finnas. Vi vill också att arbetsmarknaden i högre grad består av tillsvidareanställningar i stället för otrygga tidsbegränsade anställningar och timanställningar. Fler personer med funktionsnedsättning ska få anställning i Malmö stad, och arbetsmiljöerna ska anpassas för det

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: