Den täta gröna staden

Vår målbild förklarar i korthet vilket Malmö vi vill se och Miljöpartiets viktiga roll i att förändra Malmö till en tät och grön stad.

Den täta gröna staden är vårt lokala svar på det globala klimathotet och de alltför stora skillnaderna i levnadsförhållanden som finns här i Malmö. Det är vår lösning för att åstadkomma bostäder till alla, för att skapa ett innovativt näringsliv och ett rikt och tillgängligt kulturliv.

Den täta gröna staden är en stad där det är nära till allt och lätt att ha en hållbar vardag. Här är ekologisk mat och giftfria förskolor förstahandsvalet. Här har grönskan en naturlig plats i stadsrummet med träd, öppna dagvattensystem och gröna tak. Här prioriteras bostäder, skolor, spårväg och cykelbanor istället för stora bilprojekt.

Den täta gröna staden skapar närhet, den för samman människor och överbrygger barriärer. Den är välkomnande, leder till möten, kreativitet och nya idéer vilket skapar ett innovativt näringsliv. Närheten mellan Malmöbor och ett intensivt arbete för likabehandling innebär att i den täta gröna staden finns det ingen plats för ojämställdhet, rasism eller någon annan form av diskriminering. I den täta gröna staden sker alla möten på lika villkor.  

Den täta gröna staden är en stad för barnen. När det är lätt att ta sig mellan skola och hem, när det finns fler cyklar än bilar och fler grönytor att leka på, då är det lätt för barnen att röra sig och då är staden utformad för barnens behov. En bra stad för barnen, är en bra stad för alla.  

Miljöpartiet i Malmö förvaltar inte, vi förändrar, men förändringen är inte bort från något dåligt, det är mot något bättre. Miljöpartiet i Malmö har suttit länge vid makten, vi fokuserar inte på “gröna trofeer” vi bygger grönt från grunden, vi är resultatinriktade, tar ansvar och kompromissar. Vi är garanten för att alla beslut som fattas tar miljö, barnperspektivet och de mänskliga rättigheterna i beaktan. Miljöpartiet bygger den täta gröna staden. 

Fördjupning i ämnet Målbild: Den täta gröna staden

Läs hela vårt komunpolitiska handlingsprogram

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: