HBTQ

Vi vill göra Malmö till Sveriges HBTQ-huvudstad, med ett samhällsklimat där alla kan uttrycka sin kärlek, sexualitet och identitet.

Miljöpartiet vill

 

Malmö, Sveriges HBTQ-huvudstad. Det borde vara en självklarhet att alla individer kan uttrycka sin kärlek, sexualitet och identitet, men så ser tyvärr inte samhället ut än. Även om vi i ett globalt perspektiv har kommit en bit på vägen så vet vi att många människor fortfarande straffas med hat och hot när de håller handen med sin partner, när de tar på sig klänning i skolan och när de väljer omklädningsrum på badhuset. Vi vill att Malmö ska präglas av öppenhet och respekt. Varje individ ska vara fri att leva sitt liv. Miljöpartiet i Malmö vill därför att HBTQ-frågor synliggörs i samhället.

 

Förbättra kunskapen om HBTQ i stadens verksamheter. Det ska inte spela någon roll vilket kön, könsidentitet, könsuttryck eller sexuell läggning en person har i mötet med Malmö stad. Vi vill skapa en inkluderande stad med könsneutrala toaletter och omklädningsrum i stadens byggnader. Barn ska kunna läsa böcker på biblioteket och i skolan som beskriver familjer eller individer utanför heteronormen. Föräldrar ska bli bra bemötta på förskola och BVC, oavsett vilken typ av familjekonstellation de lever i.

 

Genusperspektiv och normkritik i skola. Begränsande könsnormer är ett problem för både flickor och pojkar, kvinnor och män. Vi vill att skolan ska vara en fristad där eleverna får verktyg att utveckla sin identitet på sina egna villkor. Då är det viktigt att skolans anställda har kompetens att kunna stötta barnen och ungdomarna. Miljöpartiet vill därför stärka normkritik och genusperspektivet i förskola och skola.

 

Förbättra sex- och samlevnadsundervisningen. Sex- och samlevnadsundervisningen är framför allt till för att alla barn ska känna till sina rättigheter och vad sex och samlevnad innebär. I en hederskontext där myter om kropp och normer kring oskuld florerar, är det viktigt att unga personer får en bra och heltäckande undervisning kring sex och samlevnad. Men även utanför hederskontexter fostras både flickor och pojkar in i begränsande könsroller. Därför behöver sexualundervisningen utvecklas så att den inkluderar allt från olika könsnormer och samtycke, till sexuella trakasserier.

 

Trygg och fördomsfri stad. Vi vill utöka satsningarna på att göra Malmö till en fördomsfri och trygg stad för personer oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck. Malmö stad ska ha nolltolerans mot diskriminering i den egna verksamheten. Vi vill förebygga hatbrott genom att inrätta ett kunskapscenter med Malmö universitet och polisen.

Hedersförtryck är en särskild form av förtryck mot främst kvinnor, men också mot HBTQ-personer. Det är oacceptabelt att delar av Malmös befolkning dagligen får sina mänskliga rättigheter kränkta och sina liv begränsade. Arbetet mot hedersförtryck måste intensifieras, särskilt det förebyggande arbetet. Vi behöver vidareutbilda personal om hedersförtryck inom skola, socialtjänst och på våra familjecentraler.

 

Nyheter på HBTQ

Malmö, 19 juli 2019

”Tre åtgärder som behöver vidtas för att förbättra livet för hbtq-personer”

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter