Kultur och fritid

Kultur och fritid

Malmö har goda förutsättningar att vara en verklig kulturstad. Detta kräver en spännvidd från högklassiga institutioner till aktiv spontankultur.

Miljöpartiet vill

 

Kulturstaden Malmö. Kulturen binder oss samman, vidgar våra perspektiv och är en ovärderlig del i att vara människa. ​Malmö har goda förutsättningar att vara en verklig kulturstad. Detta kräver en spännvidd från högklassiga institutioner till aktiv spontankultur. Kulturkonsumtion höjer livskvaliteten och främjar folkhälsan. Vi är övertygade om att ett av de bästa sätten att minska diskriminering och segregation är att värna kultursfären, dessutom skapas nya arbetstillfällen.

 

Kultur för barn. Meningsfull fritid och kulturliv viktiga skyddsfaktorer som ger barn möjlighet att vidga sina perspektiv och berika sina inre och sociala liv. De främjar både fysisk rörelse och rörelse utanför den egna socioekonomiska situationen. Ett sätt att öka mötet mellan elever är att förlägga delar av kulturskolans verksamhet till allaktivitetshus och fritidsgårdar. Miljöpartiet vill satsa på att utöka kulturskolans verksamhet till fler platser i staden. Vi vill att fler attraktiva kurser hålls på fritidsgårdar där en liten andel elever söker sig till kulturskolan, så att utbudet kommer närmare deras bostad. Det innebär också att elever från andra delar av staden får möjlighet att söka populära kurser och möta nya vänner.

 

Malmös kultur ska vara tillgänglig​. Vi ska skapa förutsättningar för alla Malmöbor att besöka och delta i kulturlivet. Kollektivtrafik till kulturevenemang och kulturinstitutioner ser vi som självklart. Malmöborna ska ha tillgång till ett brett och varierat kulturutbud på olika tider på dygnet och en bredd av kulturutövare. Stadens bibliotek är viktiga kulturella samlingspunkter och vi vill att det ska finnas tillgång till bibliotek i hela staden. Malmös invånare är självklara medproducenter i stadens kulturliv. För att ta vara på deltagandet krävs starka kärninstitutioner såväl som lokala, unika, verksamheter. Också samarbeten mellan offentliga, privata och ideella verksamheter är förutsättning för delaktighet i och utveckling av Malmös kulturliv.

 

Fritidsaktiviteter för alla ungdomar. Vi​ vill se ett brett utbud av fritidsaktiviteter inom sport och kultur och samarbete mellan kommunen och föreningar. Det är inte acceptabelt att killdominerade sporter får mer pengar och utrymme än tjejdominerade, eller att vuxenvärldens normer styr vilka aktiviteter som får stöd. Det är viktigt att människor med funktionsvariationer får bättre tillgång  till idrott, fysisk aktivitet och naturupplevelser. Kulturskolan ska erbjuda alla barn och ungdomar möjlighet att utveckla intresse för estetisk och kulturell aktivitet.

 

Idrottsstaden Malmö. ​Malmö har en mycket stark idrottstradition och ett rikt föreningsliv  som ska värnas. Det ska finnas lokala förutsättningar för att vara aktiv utomhus. Därför är det är viktigt att fortsätta satsningen på spontanidrottsplatser och fler utegym. Rörelse är bra för barns utveckling och äldres hälsa. I Malmö ska det vara naturligt att idrotta hela livet, därför är det viktigt att ta fram ett idrottspolitiskt program för alla Malmös verksamheter. Vi anser också att toppidrotten är viktig för Malmö, men ser med oro på för tidiga elitsatsningar. Alla barn i Malmö ska lära sig simma. Därför är det viktigt att skolornas tillgång till simbassänger säkerställs. Simanläggningarna, som behöver bli fler, ska även erbjuda Malmöborna ett billigt och hälsosamt fritidsnöje.

 

Fristad för konstnärer. Vi värnar alla människors rätt till yttrandefrihet och kulturutövning. I dag finns det möjlighet för författare, musiker och konstnärer att få en fristad i Malmö, en utveckling vi gröna varit drivande i. Vi vill att Malmö, med sin mångkulturella och flerspråkiga identitet, fortsätter att utveckla fristadskonceptet.

 

Tillgång till odlingsmöjligheter och naturupplevelser. Stadsodling är ett verktyg som skapar positiva sociala och ekologiska värden. Vi vill verka för att föreningsverksamhet för stadsodling stöttas och att samverkan med offentlig förvaltning stärks och utvecklas. Odling är universellt och har stora möjligheter att föra människor samman. Vi vill uppmuntra och stärka integrationsprojekt inom stadsodling och naturupplevelse. Vi ska verka för att förbättra tillgängligheten till våra naturområden så att fler Malmöbor kan få glädje av upplevelsen av skog och hav.

 

Nyheter på Kultur och fritid

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter