Motion till kommunfullmäktige om att utöka budget- och skuldrådgivningens uppdrag

Kommunens avtal med ”Konsumentsvar Skaraborg” avseende konsumentrådgivning upphörde 2018-06-30. Kommunstyrelsen beslutar 2018-09-10 att inte återinrätta någon traditionell konsumentvägledning i Mariestads kommun eller i samarbete med andra kommuner.

Konsumentsvarsfrågor ska framöver att hänvisas till Konsumentverkets tjänst ”Hallå Konsument”. Syftet med ”Hallå konsument” är att ge alla medborgare en allmän rådgivningsfunktion inte att ge en fullständig konsumentrådgivning.

Konsumentverkets ”Hallå konsument” kan enligt deras hemsida inte hjälpa till med:

o Kontakta företag, agera ombud eller medla mellan dig och ett företag du har en tvist med.
o Granska handlingar eller tolka avtal.
o Hjälpa till med att svara på skoluppgifter.
o Skriva en anmälan till ARN eller ansökan till domstol.

Kommunen har i dag den lagstadgade budget- och skuld-rådgivningen med dessa uppdrag som beskrivs på kommunens hemsida:

o Vi kan hjälpa till med ekonomiska beräkningar.
o Vi kan ge råd om vad som krävs för att kunna göra en ansökan om sanering av skulder.
o Vi kan hjälpa till att räkna fram förslag på avbetalning för dig som inte uppfyller skuldsaneringslagens krav eller som önskar andra typer av uppgörelser.
o I samråd med dig kan vi arbeta för att förhandla fram nya villkor hos de du har skuld hos.

 

Miljöpartiet i Mariestad yrkar att kommunen:

o Utökar kommuns budget- och skuld-rådgivning med de uppdrag som inte ”Hallå konsument” erbjuder kommunens medborgare

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: