Handlingsprogram 2014-2018 Byggnation

Lyssna
  • Dispenser från strandskyddet i kommunen ska vara restriktiv.

  • Vi vill slå vakt om det småskaliga odlingslandskapet och dess värden.

  • Fler bostäder såsom hyresrätter ska byggas.

  • Allmännyttan ska ta stort ansvar för miljön, integrationen och sociala aspekter.

  • Fler pendlingsparkeringar behöver anläggas.

  • Alla kommunens om- och nybyggnationer skall vara anpassade för personer med funktionsnedsättning.

  • Kommunen ska bli en av de bästa att möta funktionsnedsattas behov.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: