Handlingsprogram 2014-2018 Demokrati

Lyssna
  • Vi vill värna den lokala demokratin.

  • Medborgarkontoret behöver utvecklas genom bl.a. större flerspråkighet i dess service.

  • Kommunens ärendehantering ska bli effektivare och snabbare.

  • Kommunens alla verksamheter ska präglas av öppenhet, mångfald, solidaritet och respekt för alla människors lika värde och valmöjligheter.

  • Vi vill genom ett förebyggande arbete motverka alla former av diskriminering och hatbrott.

  • Vi vill verka för att kommunen tar fram handlingsprogram för kvinnofrid.

  • Föreningsbidrag ska kopplas till krav på jämställdhet.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: