Handlingsprogram 2014-2018 Kultur och fritid

Lyssna
  • Vi vill bereda plats för alla samhällets grupper bl.a. genom ökade resurser till våra bibliotek.

  • Vi vill göra kulturen mer tillgänglig och en viktig del är att satsa på en fortsatt utveckling av kulturskolan.

  • Vi vill ha en ökad tillgänglighet i fritids- och friluftsliv för dem med funktions- nedsättningar.

  • Kommunen ska ekonomiskt och praktiskt stödja ungdomars egna initiativ för en aktiv fritid.

  • Alla barn ska ha en möjlighet till en meningsfull och aktiv fritid, oavsett föräldrars inkomst.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: