Handlingsprogram 2014-2018 Levande landsbygd och infrastruktur

Lyssna
  • Vi vill att det ska finnas ett utbud av skola, vård och service fördelad över hela kommunen.

  • Vi vill ha fungerande bredband i hela kommunen.

  • Gång- och cykelvägar ska prioriteras.

  • Samordningen mellan lokal och regional trafik ska utvecklas och bli bättre.

  • Vi vill påverka Västtrafik att utöka kollektivtrafiken på landsbygden genom en fördubbling till 2020. Den ska också kunna vara anropsstyrd.

  • Vi vill att jordbruket ska göras GMO-fritt och slamspridning på jordbruksmark ska inte få förekomma.

  • Vi vill öka utbudet av miljövänliga drivmedel såsom fordonsgas och laddningsstationer för elbilar.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: