Handlingsprogram 2014-2018 Miljö

Lyssna
  • Vi vill att vattentäkterna i kommunen ska skyddas mot exploatering.

  • Kommunen ska vara en av Sveriges bästa miljökommuner och ett föredöme, där miljöhänsyn tas i all verksamhet. Vi vill att kommunen jobbar vidare med införandet av lokala miljömål.

  • Vi vill verka för att kommunen aktivt arbetar för att bromsa klimatförändringar och förebygger skador.

  • Kommunen ska ha en egen avfallsplan som inkluderar återvinning och återbruk.

  • Kommunen ska erbjuda klimatrådgivning.

  • Vi vill fortsätta verka för lågstrålande zoner, särskilt för elöverkänsliga.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: