Handlingsprogram 2014-2018 Näringsliv och arbetsmarknad

Lyssna
  • Vi vill stödja små och medelstora företags utveckling med socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar profil.

  • Kommunen ska bli en av Sveriges bästa företagskommuner.

  • Vi vill värna levande centra där närhet till varor och tjänster finns för alla kommunens invånare.

  • Vi vill utveckla turistnäringen i kommunen på ett ansvarsfullt och hållbart sätt, genom ekoturism och kulturturism.

  • Vi vill utveckla sommarjobb för studerande och arbete för utsatta grupper.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: