Handlingsprogram 2014-2018 Social välfärd

Lyssna
  • Vi vill motverka segregering i ett växande samhälle där alla ska känna sig delaktiga.

  • Vi vill verka för en generös och human flyktingpolitik.

  • Kommunen ska vara en fristad för förföljda kulturarbetare.

  • Kommunen ska ta ett större ansvar för invånarnas hälsa. Folkhälsan är en rättvisefråga.

  • Vi vill tillföra goda resurser till verksamheter för utsatta grupper som behöver stöd.

  • Vi vill att alla invånare i kommunen ska ha en god levnadsnivå.

  • Kommunen ska vara en av Sveriges bästa på äldreomsorg, där de äldres önskemål och behov tillvaratas.

  • Vi vill samordna olika insatser på ett bättre sätt för vårdtagare, t.ex. den kommunala färdtjänsten och landstingets sjukresor.

  • Rehabilitering i interkommunal form vill vi fortsatt verka för.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: