Handlingsprogram 2014-2018 Ungdom

Lyssna
  • Barn- och ungdomsperspektivet ska sättas främst. Kommunen ska säkerställa att FN:s konvention om barns rättigheter och dess grundprinciper efterlevs.

  • Kommunen ska särskilt satsa på stöd till barn och ungdomar i särskilt utsatta familjer.

  • Vi vill införa en familjecentral.

  • Vi vill arbeta för att fritidskortet ska gälla från kl. 14.00 på vardagar.

  • Vi vill skapa bra och billiga hyresrätter för unga.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: