Handlingsprogram 2014-2018 Utbildning

Lyssna
  • Skolbibliotekens roll ska stärkas.

  • Vi vill att det ska finnas ambulerande öppna förskolor.

  • Kommunen ska vara en av Sveriges tio bästa när det gäller utbildning, genom välutbildade och kompetenta pedagoger samt ett gott ledarskap.

  • Resurserna till barn med behov av särskilt stöd ska ökas.

  • Skolan ska bedriva ett aktivt arbete mot mobbing och utanförskap.

  • Fysisk aktivitet och hälsofrämjande åtgärder ska vara en självklarhet i skolan.

  • Föräldrar ska kunna välja skola men skolor ska inte kunna välja elever.

  • Vinstutdelning i privata företag som driver grund- och gymnasieskolor är inget vi vill ha.

  • Skolan ska fostra eleverna till större delaktighet i skolan och samhället.

  • Skolan ska vara tillåtande så kreativitet och entreprenörsanda frodas.

 

Här visar vi lokal politik från Västra Götaland.

Västra Götaland Livslångt lärande och nya livschanser

När arbetsmarknaden förändras är det nödvändigt för människor som mister jobbet att få möjlighet att skola om sig.

Läs mer

Regionen har dessutom de senaste åren fått ett stort tillskott av nya invånare som ska ges stöd i att etablera sig i det svenska samhället. Kunskap och bildning är nyckeln till personlig utveckling och ett allt viktigare medel för att stå stark i en internationell konkurrens. Folkhögskolor och studieförbund kompletterar den allmänna skolan på ett ypperligt sätt och ger människor nya livschanser. Regionens naturbruksgymnasier är en säker väg till arbete som förutom att utbilda också ska bidra till utveckling av landsbygden och till att stärka miljöarbetet i regionen. Vi ser positivt på lärlingsplatser. Validering är ett viktigt verktyg för att kunna ta tillvara människors kunskaper för den som inte har dokumenterade betyg att visa upp.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: