Arbete och företagande ger utvecklingskraft på landsbygden

Mellerud måste ta ytterligare krafttag för att tillsammans med andra aktörer minska arbetslösheten.

Miljöpartiet vill

  • Att Melleruds kommun förbättrar kommunikationen och dialogen med företag och entreprenörer
  • Att Melleruds kommun gynnar närproducerade och ekologiska varor och livsmedel
  • Att kommunen på ett bättre sätt ska ta tillvara kompetensen hos flyktingar och invandrade
  • Att minska på byråkratin för företagare och invånare

 

Som arbetsgivare inom offentlig sektor måste Melleruds kommun ta sitt ansvar för

jämställda löner så att personalen kan få lika lön oavsett kön. Kommunens

upphandlingsreglemente ska innehålla krav på att de företag man handlar med följer

svenska kollektivavtal eller motsvarande.

Mellerud måste ta ytterligare krafttag för att tillsammans med andra aktörer minska

arbetslösheten. Detta gör vi bland annat genom att ordna utbildningar som ökar

möjligheterna att gå från idé till företag. Det handlar också mycket om att kommunen

mer aktivt söker och arbetar för företagsetablering i kommunen. Detta kan göras genom

att kartlägga och se till den kompetens som finns i kommunen och att sen företag söks

upp. Det vill säga att vi behöver bli bättre på att sälja in vår kommun.

Genom vår förutsättning som en kommun med såväl jord- som skogsbruk har vi

möjlighet att genom upphandling och andra åtgärder gynna lokal och ekologisk

produktion och förädling av mat och råvaror. Genom dialog med lokala producenter kan

en utrymme för en Bondens Marknad skapas.

Vi vill

- Sänka arbetsgivaravgiften för småföretagare

- Minska på byråkratin för företagare

- Stödja lokalt nyföretagande

- Att Melleruds kommun ska arbeta efter principen: Lika lön oavsett kön

- Stödja olika arbetstidsmodeller och idéer för att öka personalens trivsel och motivation

- Att delade turer avskaffas inom äldreomsorgen

- Att kommunen på ett bättre sätt ska ta tillvara kompetensen hos flyktingar och

invandrade

- Att endast företag avtal/ förmåner i nivå med svenska kollektivavtal ska få uppdrag av

kommunen

- Att Mellerud i samverkan med övriga Dalslandskommuner ska intensifiera arbetet med

att skapa förutsättningar för entreprenörer, företagare och innovatörer att utveckla idéer

och starta och driva företag

- Att kommunen gynnar närproducerade och ekologiska varor och livsmedel

- Att kommunen aktivt arbetar för dess invånare genom att se till dessas kompetens

samt söka upp och sälja in kommunen till möjliga intresserade företag

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: