Så tillvaratar vi djurens rättigheter

Miljöpartiet vill

  • Att produkter som köps in av kommunal verksamhet ska följa svensk djurskyddslagstiftning
  • Ett alternativ ska sökas till produkter som tagits fram med hjälp av djurförsök
  • Kommunen ska ge information om djurskydd och därmed underlätta för kommunanställda och invånare att följa djurskyddslagen
  • Ge skolungdomar möjlighet att komma i kontakt med djur så de får en bättre förståelse för djurs livsvillkor

 

Djurrätt och djurskydd blir en allt viktigare del av det svenska samhället. Vi menar att
sättet vi behandlar våra djur på visar vilken sorts samhälle vi lever i, och det är mycket
viktigt att ett gott djurskydd efterlevs och att detta baseras på djurrätt.
Djurrätt innebär att djur ges ett egenvärde, det vill säga att de har ett värde som är
oberoende av dess värde för människan. Denna grundinställning är avgörande för
bejakandet av djurs intressen som i stort handlar om att skyddas från lidande och att leva
efter sina naturliga betingelser. I juli 2007 lades Djurskyddsmyndigheten ner och från och
med följande årsskifte flyttades ansvaret för kontrollen av djurskyddet från kommunnivå
till länsstyrelserna, men detta innebär inte att kommunen inte kan göra sin del för att se
till att djurskyddet efterlevs och att alternativ till djurprodukter används när dessa står
till buds.

Vi vill
- Att Mellerud ska vara en kommun som kännetecknas av omtanke om djuren
- Att produkter som köps in av kommunal verksamhet ska följa svensk
djurskyddslagstiftning
- Att alternativ ska sökas till produkter som tagits fram med hjälp av djurförsök
- Att kommunen ger information om djurskydd och därmed underlättar för
kommunanställda och invånarna att följa djurskyddslagen
- Att skolungdomar ges möjlighet att komma i kontakt med djur samt att förstå djurs
livsvillkor

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: