Miljöpolitik och energi

Läs mer om MP Melleruds politik på energi- och miljöområdet.

Miljöpartiet vill

  • Att Melleruds kommun skall anta målsättningen om att bli en fossilbränslefri kommun
  • Att Mellerud ska vara restriktiva med dispenser från strandskyddet i kommunen
  • Att vindkraftverk som byggs i vår kommun ska etableras i samråd med befolkningen
  • Att kommunen ska inhandla närproducerade och ekologiska livsmedel

Melleruds kommun skall fastställa övergripande reviderbara mål beträffande bland annat livsmedel, transporter, energiförbrukning och avfall. Kommunen måste bli fri från oljeberoendet och vi vill därför fastställa målet om att Melleruds kommun skall bli en fossilbränslefri kommun. Varje nämnd och styrelse bär det fulla miljöpolitiska ansvaret för sin verksamhet.

 Miljöpartiet anser att hållbarhetsutvecklingen inom varje verksamhet måste ges en uppföljningsbar form, så kallade gröna nyckeltal. Vi vill utveckla de gröna nyckeltalen och vill därför att varje nämnd/styrelse, årligen ska anta målsättningar och upprätta handlingsprogram som visar att utvecklingen inom det egna ansvarsområdet går mot ett bärkraftigt samhälle. Vi vill att Mellerud ska bidra till att skapa förutsättningar för småbrukare i närområdet att ställa om till ekologisk produktion och förädling. Ett sätt är att främja miljövänliga och närproducerade varor vid upphandling. Vi vill - Att Melleruds kommun skall anta målsättningen om att bli en fossilbränslefri kommun - Att biogasstationer etableras - Att prissättningen för biogas inte skall vara kopplad till priset för olja - Att miljön i och vid våra vattendrag förbättras - Att fler gröna nyckeltal ska utvecklas - Att energianvändningen ska effektiviseras och minskas med 10% under mandatperioden  

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: