Jordbruk och livsmedel - en central näring i Dalsland

Många små jordbruksföretag i Dalsland skulle tjäna på att förädla sina egna produkter. Det vill vi underlätta.

Miljöpartiet vill

  • Satsa på bondens marknad för att stimulera närodlat och småskaligt
  • Inrätta ett kommunalt förädlingskök som små livsmedelsföretag kan hyra in sig i
  • Genomför "Grön integration" enligt modell från Hushållningssällskapet
  • Att Mellerud ska vara en GMO- fri kommun

 

Vi som på fritiden är aktiva i MP Mellerud är fyllda av entusiasm. Vi tror nämligen att den

politik Miljöpartiet står för, verkligen gynnar oss människor som bor i Dalsland.

Lokal livsmedelsproduktion är något som vi vill uppmuntra. Vi vill därför genomföra en

justering av upphandlingslagen så att det blir möjligt för kommunen att gynna

närproducerad mat. Det höjer dessutom kvaliteten på maten som serveras i skolor och

inom äldreomsorgen.

Regeringen planerar att introducera odling av GMO- grödor (genetiskt modifierade organismer)

som godkänts av EU. Dessa grödor har utvecklats av en handfull multinationella

storföretag i kemibranschen. Vi säger nej till GMO- grödor och vill att Mellerud ska vara

en GMO– fri zon.

Slam från kommunala avlopp sprids på åkermark eftersom det innehåller mycket fosfor.

Dessvärre innehåller avloppsslam också en hög andel läkemedelsrester, silverjoner och

kadmium. Gifter som inte hör hemma i en hållbar livsmedelsproduktion och som på sikt

också riskerar förorena grundvattnet. Därför vill Miljöpartiet förbjuda spridning av

avloppsslam på åkrarna.

Många små jordbruksföretag i Dalsland skulle tjäna på att förädla sina egna produkter.

Men det faller ofta på den stora tröskel som finns i att investera i egna dyra

förädlingslokaler. Därför vill vi att Melleruds kommune inrättar ett förädlingskök som de

små livsmedelsföretagen kan hyra in sig i. Vi vill också att kommunen tar initiativ till

Bondens marknad, vilket skulle gynna såväl besöksnäringen som ett hållbart jordbruk.

Vi vill

- Arbeta för ett hållbart ekologiskt jordbruk

- Mellerud ska vara en GMO– fri kommun

- Förbjuda slamspridning på åkrarna

- Satsa på bondens marknad för att stimulera närodlat och småskaligt

Inrätta ett kommunalt förädlingskök som små livsmedelsföretag kan hyra in sig i

- Ändra upphandlingslagstiftningen så att kommunen kan gynna lokal matproduktion

- Att Melleruds kommun i samverkan med Hushållningssällskapet satsar på att

genomföra ”Grön integration”

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: